Námskeið í Grunnþjálfun í fimleikum

Fimleikasamband Íslands býður íþróttafræðingum og íþróttakennurum upp á endurmenntunarnámskeið í fimleikakennslu þann 20. ágúst nk.

 

 

 

Námskeiðið verður haldið í Reykjavík, nánari staðsetning auglýst síðar, og er frá kl. 9:00 - 15:00.

 

 

 

Á námskeiðinu verður yfir grunnþættir þjálfunar í fimleikum með áherslu á samhæfingu, styrk og liðleika, kenndar grunnæfingar á dýnu, stökki og í rimlum fyrir byrjendur og styttra komna framhaldshópa sem ætti að nýtast vel til fimleikakennslu í grunnskólum.

 

 

 

Kennarar eru Guðmundur Þór Brynjólfsson, Hlín Bjarnadóttir og Sesselja Jarvela.

 

 

 

Námskeiðsgjald er 8000 kr.

 

Skráning fer fram á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 8. ágúst

 

Fyrir hönd Fimleikasambands Íslands,

 

Fimleikadeild Keflavíkur leitar eftir þjálfara í hópfimleikum. Þjálfarinn þarf að hafa góða reynslu af hópfimleikaþjálfun og hafa þjálfaragráðu í fimleikum eða sambærilega menntun.  Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að vinna með ýmsa aldurshópa. Áhugasamir vinsamlegast sendið tölvupóst á fimleikar@keflavík.is eða í hafi samband við Dórý í síma 864-1842

 

Fimleikadeild Þórs í Þorlákshöfn óskar eftir yfirþjálfara. Hjá deildinni hafa undanfarin ár æft um 100 iðkendur frá 2 ára aldri. Þorlákshöfn er í 50 km. fjarlægð frá Reykjavík eða u.þ.b. 40 mínútna akstur.

 

Hæfniskröfur:

 

·         Reynsla af fimleikaþjálfun

 

·         Hæfni í mannlegum samskiptum

 

·         Skipulagshæfilekar

 

·         Stjórnunarreynsla

 

·         Metnaður til að ná árangri

 

 

 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri til að koma að mótun uppbyggingar félagsins og móta framtíðarsýn deildarinar. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í byrjun ágúst 2014.  

 

Umsóknir og/eða fyrirspurnir er hægt að senda á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fimleikaþing  verður haldið 30.-31. maí 2014 í fundarsölum ÍSÍ, 3.hæð Engjavegi 6, 105 Reykjavík

 

Föstudagurinn 30. maí. 2014.

kl. 17:00 Þingsetning og staðfesting lögmætis þingsins. 

•         Kjör þingforseta, þingritara og þriggja manna kjörbréfanefndar.

•         Afhending kjörbréfa. Kjörbréfanefnd hefur störf. 

kl. 17:10 - Álit kjörbréfanefndar borið undir atkvæði. 

•         Fundargerð síðasta þings lögð fram til staðfestingar.  

•         Kosning formanna starfsnefnda þingsins. 

- kaffi

kl. 17:30 - Ávörp gesta

kl. 18:00 - Formaður leggur fram skýrslu stjórnar og fastanefnda. 

•         Áritaðir reikningar sambandsins lagðir fram og skýrðir. 

•         Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga sambandsins. 

•         Skýrsla stjórnar og reikningar bornir undir atkvæði. 

•         Stjórn leggur fram tillögu að starfsáætlun til næstu tveggja ára og vísar til fjárhagsnefndar. 

•         Stjórn leggur fram tillögu að fjárhagsáætlun til næstu tveggja ára og skal henni vísað til fjárhagsnefndar. 

kl. 19:00 – Þingi frestað

–Kvöldmatur í Cafe ÍSÍ

 

Laugardagurinn 31. Maí 2014

kl.09:00 – þingstörf hefjast að nýju- Starfsnefndir þingsins taka til starfa

kl. 11:00 - Formenn starfsnefnda gera grein fyrir störfum nefnda.

•Tillögur afgreiddar 

kl. 12:00 - Hádegismatur

kl 12:30 – Kosningar 

•         formanns FSÍ, 

•         stjórnar FSÍ,  

•         varastjórnar FSÍ

•         formanna fastanefndar FSÍ 

•         Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ 

kl. 13:00 - Önnur mál

kl.13:30 - Ávarp formanns

kl. 14:00 - Þingslit

Þingtillögur

https://www.dropbox.com/home/%C3%BEing/2014/thingtillogur

 

Fimleikaþing verður haldið helgina 30.-31. maí  næstkomandi eins og áður hefur komið fram á viðburðardagatali FSÍ, í ráðstefnusölum ÍSÍ, Laugardal.

Dagskrá fimleikaþings

1) Þingsetning og staðfesting lögmætis þingsins. 

2) Kjör þingforseta, þingritara og þriggja manna kjörbréfanefndar.

3) Afhending kjörbréfa. Kjörbréfanefnd hefur störf. 

4) Ávörp gesta. 

5) Álit kjörbréfanefndar borið undir atkvæði. 

6) Fundargerð síðasta þings lögð fram til staðfestingar.  

7) Kosning formanna starfsnefnda þingsins. Stjórn FSÍ skal skipa erindum sem berast þinginu til umfjöllunar í starfsnefndir þingsins. Stjórn getur falið fleiri en einni nefnd að fjalla um einstakar tillögur. Heimilt er að eftirtaldar starfsnefndir starfi á þinginu:

nefnd um áhaldafimleika karla 

nefnd um áhaldafimleika kvenna,

nefnd um hópfimleika,

nefnd um almenna fimleika/fimleika fyrir alla,

fræðslunefnd,

laga- og reglunefnd,

fjárhags- og útbreiðslunefnd,

aðrar nefndir samkvæmt ákvörðun þings hverju sinni. 

8) Formaður leggur fram skýrslu stjórnar og fastanefnda. 

9) Áritaðir reikningar sambandsins lagðir fram og skýrðir. 

10) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga sambandsins. 

11) Skýrsla stjórnar og reikningar bornir undir atkvæði. 

12) Stjórn leggur fram tillögu að starfsáætlun til næstu tveggja ára og vísar til fjárhagsnefndar. 

13) Stjórn leggur fram tillögu að fjárhagsáætlun til næstu tveggja ára og skal henni vísað til fjárhagsnefndar. 

14) Kynntar breytingar á lögum sambandsins og tillögur sem liggja fyrir þinginu og þeim vísað til umsagnar viðeigandi starfsnefnda þingsins.

15) Starfsnefndir þingsins taka til starfa.

16) Formenn starfsnefnda gera grein fyrir störfum nefnda.

17) Atkvæðagreiðsla um:

a) lagabreytingar,

b) starfsáætlun til eins árs,

c) fjárhagsáætlun til eins árs,  

c) tillögu stjórnar um fjárhæð og fyrirkomulag þjónustugjalda,

d) almennar tillögur.

18) Kosningar.

19) Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ  

20) Önnur mál. 

21) Ávarp formanns. 

22) Þingslit.

 

 

Fimleikadeild ÍR leitar að fimleikaþjálfurum

Frá og með hausti 2014 er stefnt að því að endurvekja fimleikastarfsemi í Breiðholtinu undir merkjum ÍR.  Þá verða liðin 31 ár frá því að fimleikastarf var lagt af hjá félaginu eftir áður samfellt fimleikastarf frá árinu 1907. 

 

Auglýst er eftir áhugasömum og kröftugum yfirþjálfara til að leiða uppbyggingarstarfið. 

 

Viðkomandi þarf að hafa menntun og reynslu sem nýtist við fimleikaþjálfun, góða samskiptahæfni, skipulagshæfileika og að vera tilbúinn til að byggja upp fimleikastarfsemi frá grunni með áhugafólki úr röðum  félagsins.

 

Áhugasamir hafi samband við íþróttastjóra  ÍR Þráin Hafsteinsson á  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða í síma 863-1700.

 

Stjórn Fimleikasambands Íslands og starfsmenn óska fimleikamönnum og aðstandendum þeirra gleðilegra páska. 

Starfsemi FSÍ hefur vaxið gríðarlega undanfarin  ár og þarf sambandið því á öflugum einstaklingi að halda sem er drífandi og getur starfað sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. Hann lýtur stjórn  FSÍ og ber ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun sam bandsins. Hann mun einnig koma að stefnumörkun og fylgja henni eftir.

Töluvert mikil samskipti verða við starfshópa  FSÍ og hagsmunaaðila. Hann verður málsvari FSÍ út á við og gagnvart fjölmiðlum og þarf því að geta tjáð sig vel í ræðu og riti. Starfið er krefjandi en jafnframt skemmtilegt og fjölbreytt.

Helstu starfssvið

  • Starfsmannahald
  • Dagleg stjórnun og rekstur
  • Framkvæmd stefnu og þátttaka í stefnumótun  FSÍ
  • Samskipti og samstarf við starfshópa FSÍ, hagsmunaaðila og fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólapróf æskilegt
  • Áhugi á íþróttum
  • Góð færni í mannlegum  samskiptum
  • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi, skipulagshæfni,  drífandi í vinnubrögðum
  • Reynsla af rekstri og umsýslu fjármála
  • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknir með upplýsingum um menntun,  reynslu og fyrri störf sendist til skrifstofu Fimleikasambands  Íslands, Íþróttamiðstöðin Laugardal,  Engjvegi 6, 104 Reykjavík eða til formanns  FSÍ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 9. maí nk. Upplýsingar um starfið veitir formaður  sem jafnframt tekur vð umsóknum. Launakjör eru samkvæmt samningi VR við SA.

Athugið að umsóknarfrestur hefur verið framlengdur um viku.

Á morgun kl 18:00 verður haldin landsliðsæfing í áhaldafimleikum í fimleikasal fimleikadeildar Ármanns, Laugarbóli, Laugardal. 

Landslið Íslands, karla, kvenna, stúlkna og drengja keyra sínar æfingar og fá tækifæri til að laga og betrumbæta æfingar sínar sem þau ætla keppa með á Norðurlandamótinu.

Áhugmenn um fimleika eru hvattir til að koma og horfa á æfinguna og dómarar að nota tækifærið til að æfa sig í að dæma í keppni.

Æfingin er hluti af lokaundirbúningi landsliðanna sem eru að fara til Halmstad, í Svíþjóð, til að taka þátt í Norðurlandamóti í áhaldafimleikum.

Að þessu sinni er keppt á Norðurlandamóti í fullorðinsflokki og unglingaflokki, bæði karla og kvenna.

Hópurinn heldur út á þriðjudaginn og er þetta því í síðasta skipti sem hægt er að horfa á og hvetja þau áfram fyrir Norðurlandamótið.

 

 

Síða 27 af 33